Práce na doma

 1. Dodržujte pravidelnou pracovní dobu
 2. Vytvořte si ranní návyky
 3. Nastavte si pravdila s lidmi, kteří sdílejí Vaši domácnost (partner, děti,...)
 4. Naplánujte si přestávky v práci
 5. Přestávky dodržujte a nezkracujte je
 6. Občas opusťte byt, běžte na procházku, nebo na zahradu
 7. Práce na doma často vyžaduje kvalitní připojení na internet
 8. Požádejte o adekvátní vybavení (notebook, monitor, ...)
 9. Vytvořte si na práci vhodné pracovní místo
 10. Zřiďte si samostatné telefonní číslo určené pro práci
 11. Používejte VPN
 12. Udržujte i neformální vztahy se spolupracujícími kolegy
 13. Účastněte se meetingů, projevujte se a dávejte o sobě vědět
 14. V případě nemoci využijte sick day nebo nemocenskou
 15. Průběžně se sebevzdělávejte
 16. Komunikujte v maximální možné míře
 17. Buďte pozitivní
 18. Odměňujte se za dobrou práci
 19. Nebuďte na sebe příliš přísní
 20. Zakončete den pravidelnou rutinou
   

Dále by vás mohlo zajímat

Jak získat kvalitní zaměstnance

Celý článek

Práce na doma

Celý článek

Home office

Celý článek

Nabídky práce

Microsoft - Praha

Software Engineer

Praha
Občasný
Detail nabídky
Microsoft - Praha

Digital Advisor/Architect

Praha
Občasný
Detail nabídky
Microsoft - Praha

Senior Software Engineer

Praha
Občasný
Detail nabídky

Pomáhejte spolu s námi

 • Máme celospolečenský dopad
 • Pomáháme v zaměstnanosti
 • Podporujeme maminky na mateřské
 • Posilujeme regiony s méně pracovními příležitostmi
 • Oslovíte zajímavou komunitu uchazečů